Simona Boiardi
Panna o peluche


colored glaze on paperclay diam. 33x15h

colored glaze on paperclay diam. 33x15h

colored glaze on paperclay diam. 32x7h

white glaze on paperclay diam. 33x13hcolored glaze on paperclay diam. 32x7h

light blue glaze 45x30x10h

(C) Simona Boiardi 2013